4 ข้อควรระวัง เช็กให้ชัวร์ก่อนขายรถให้ร้านรับซื้อรถยนต์ราคาสูง

รับซื้อรถยนต์ราคาสูง

                ต้องยอมรับว่าร้านที่มีโฆษณารับซื้อรถยนต์ราคาสูงหลากหลายแห่งที่พยายามจะโปรโมทว่าให้ราคาสูง ให้ราคาแพง แต่จะมีซักกี่ร้านที่เชื่อถือได้จริง ๆ ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ต้องการจะขายรถยนต์มักจะหลงเข้าใจผิดไปกับโฆษณาชวนเชื่อ จึงทำให้พลาดขายรถในราคาไม่ดีไป ดังนั้นเราจึงมีข้อควรระวังก่อนจะตัดสินใจเลือกขายรถยนต์ให้ร้าน ให้มั่นใจว่า ให้ราคาสูงจริงไม่โปรโมทหลอกลวง หรือมีการนำรถยนต์ของเราไปใช้ในทางผิดกฎหมาย โดยมีข้อสังเกตที่ใช้เฝ้าระวังดังต่อไปนี้ ข้อควรระวัง 4 ข้อสำคัญที่ควรเช็กก่อนขายรถยนต์ให้ร้านรับซื้อรถยนต์ราคาสูง เมื่อจะตัดสินใจในการเลือกร้านที่จะขายรถยนต์แล้วควรเช็กข้อดังต่อไปนี้ให้ดี ก่อนจะตกลงซื้อขายรถยนต์ 1. การตรวจสอบสภาพรถยนต์ เมื่อมีการติดต่อที่จะซื้อขายรถยนต์ จะต้องมีการนัดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะเข้ามาเพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยเมื่อมีคนของร้านมาตรวจสอบรถยนต์ของคุณ ควรจะเดินตรวจสอบไปพร้อม ๆ กับคนที่มาดูรถ เพื่อให้เห็นสภาพรถยนต์ที่ตรงกัน และไม่มีการเพิ่มเติมความเสียหายเพื่อลดมูลค่าของรถยนต์ของเราอีกด้วย