ความคุ้มครองระหว่างประกันรถยนต์และประกันมอเตอร์ไซค์

Auto Expert Opinion  > Lifestyle >  ความคุ้มครองระหว่างประกันรถยนต์และประกันมอเตอร์ไซค์
ประกัน มอไซค์

ประกันภัยภาคสมัครใจอย่างประกันรถยนต์กับประกันมอเตอร์ไซค์ โดยที่เราจะซื้อก็ได้ หรือจะไม่ซื้อก็ได้ และนอกจากเป็นประกันที่มีราคาเบี้ยแตกต่าง ในส่วนความคุ้มครองนั้นแตกต่างกันไหม มาดูกันเลย

ประกันรถยนต์กับประกันมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอย่างไร

ประกันรถยนต์และประกันรถมอเตอร์ไซค์ จะมีความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • การดูแลคุ้มครองตัวรถ
 • ช่วยเเบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายหากมีการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด
 • การดูแลคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • รวมไปถึงการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ความแตกต่างระหว่างประกันรถยนต์กับประกันมอเตอร์ไซค์

 • เบี้ยประกันรถยนต์ และเบี้ยประกันรถมอเตอร์ไซค์มีความแตกต่างกันตามทุนประกัน
 • อายุรับประกันรถยนต์และประกัน มอเตอร์ไซค์จะมีความแต่งต่างกัน

เนื่องด้วย ความแตกต่างระหว่างประกันรถยนต์กับประกันมอเตอร์ไซค์ จะแตกต่างกันที่การชำระค่าเบี้ยประกันของมอเตอร์ไซค์ย่อมมีราคาถูกกว่าเบี้ยรถยนต์ เพราะทุนประกันรถของแต่ละคันไม่เท่ากัน ซึ่งความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับทุนประกันและมูลค่าของรถก็จะส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันแพงขึ้นหรือถูกลงได้ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ระบุเอาไว้

ความคุ้มครองประกันมอเตอร์ไซค์แต่ละประเภท

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

คุ้มครองค่อนข้างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถชนรถ อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี รถสูญหาย หรือไฟไหม้ 

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ความคุ้มครองเฉพาะรถชนรถเท่านั้น ส่วนการเกิดอุบัติเหตุจากรถชนสิ่งอื่นๆ จะไม่ครอบคลุม 

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ค่าเบี้ยประกันจะเป็นแบบประหยัด ราคาไม่แพง ช่วยคุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถเท่านั้น โดยจะซ่อมเขา ซ่อมเรา แต่ไม่คุ้มครองกรณีรถหายหรือไฟไหม้

ความคุ้มครองประกันรถยนต์แต่ละประเภท

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ 

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ 

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

เป็นแบบคุ้มครองภัยเฉพาะที่พัฒนาใช้งานขึ้นมาในภายหลัง แบ่งเป็น 2 แบบ : แบบที่ 1 ประกัน 2 พลัส (2+) และ แบบที่ 2 ประกัน 3 พลัส (3+)จะเห็นได้ว่า ประกันรถยนต์กับประกันมอเตอร์ไซค์จะมีความคุ้มครองแบบเดียวกัน และไม่มีความต่างกันเท่าไหร่นัก แต่ราคาและข้อจำกัดในการเลือกซื้อประกันมอเตอร์ไซค์จะน้อยกว่าเท่านั้นเอง